Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

ZabawkiWspółpracujemy

Poradnia i Ośrodek "LOGOKONTAKT" współpracuje ze specjalistami:

  • z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
  • z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
  • z Centrum Zdrowia Dziecka,
  • z Centrum Audiofonologii w Brukseli,
  • ze Stowarzyszenia "Krok Za Krokiem" i Ośrodka Rehabilitacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży w Zamościu,
  • z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku,
  • z innych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie
  • z Przedszkola "STRUMIENIE" Stowarzyszenia "Sternik" w Józefowie
  • i innych osrodków oraz instytucji, których dzialania sa zbiezne z naszymi.

a przede wszystkim z Fundacją Rozwoju Psychomotoryki
REGON : 141819943    NIP: 9522067723      KRS: 0000326502
e-mail: fundacja.psychomotoryki@gmail.com

Fundacja Rozwoju Psychomotoryki powstała w marcu 2009 r. w  odpowiedzi  na  wyzwania, jakie przyniósł ze sobą wzrost zainteresowania terapią psychomotoryczną wg Procus i Block . Impulsem do powołania tej Fundacji  była potrzeba i chęć rozszerzenia możliwości niesienia  pomocy dzieciom  z dysharmonią rozwojową, gdyż problem ten dotyczy wielu osób i wyraźnie narasta w ostatnich kilkunastu latach.

Pracami Fundacji kieruje Rada i Zarząd Fundacji  pod przewodnictwem Doktor Zofii Kułakowskiej.

(więcej zob. w zakładce "Fundacja Rozwoju Psychomotoryki")

(c) Logokontakt