Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

SZKOLENIA TERAPEUTÓW PSYCHOMOTORYKI

DLA PSYCHOLOGÓW / LOGOPEDÓW / PEDAGOGÓW / REHABLITANTÓW/ LEKARZY

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA WG PROCUS I BLOCK cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem zarówno wśród psychologów, logopedów, lekarzy, rehabilitantów, jak i rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem. Dlatego, z inspiracji i pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej, od 2001 roku organizowane są szkolenia warsztatowe dla przedstawicieli w/w grup zawodowych. Celem tych warsztatów jest tworzenie formacji terapeutów psychomotoryki wg modelu belgijskiego pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej, neuropediatry, specjalisty rehabilitacji neurologicznej dzieci.

W latach 2001-2010
Szkolenia i warsztaty były organizowane i prowadzone przez
Ośrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej "LOGOKONTAKT".

Obecnie od 2010
Patronat nad formacją terapeutów psychomotoryki objęła Fundacja Rozwoju Psychomotoryki

(zob. III-ETAPOWY KURS PSYCHOMOTORYKI w zakładce "Fundacja Rozwoju Psychomotoryki")

Dotychczas z tych warsztatowych szkoleń skorzystało ponad 600 osób.


Zgłoszenia na organizowane przez Fundację i  Ośrodek  warsztaty i szkolenia przyjmujemy przez formularz (aktywny).

Wpłat należy dokonywać na konto wskazane każdorazowo w ofercie (po zapoznaniu się z regulaminem wpłat):

Fundacja Rozwoju Psychomotoryki
Garncarska 10E/2 04-896 Warszawa                                                                                                                   
Nr konta : VW Bank  nr 93 2130 0004 2001 0502 3064 0001

lub

LOGOKONTAKT Ośrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej
ul Ul.Garncarska 10E/2 04-896 Warszawa
mBank nr 95 1140 2004 0000 3302 3278 7060

w tytule przelewu prosimy umieszczać imię i nazwisko oraz nazwę i termin warsztatów


REGULAMIN WPŁAT NA SZKOLENIA/WARSZTATY:

1. 1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki 100,00 PLN jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników wg podanej daty i szkolenia.

2. Cztery tygodnie przed szkoleniem należy wpłacić całość kwoty na konto wskazane w informacji zwrotnej z dopiskiem nazwiska uczestnika, daty i nazwy szkolenia.

3. Istnieje możliwość rezygnacji na 14 dni przed szkoleniem. Wymagana jest forma pisemna mailem. Wówczas wpłacona kwota zostanie w całości niezwłocznie zwrócona. Po tym terminie częściowy zwrot będzie rozpatrywany indywidualnie, tylko w udokumentowanych przypadkach.

4. Zastrzegamy możliwość przełożenia szkolenia na inny termin, z przyczyn niezależnych od organizatora. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową lub telefonicznie. Zaproponujemy udział w takim szkoleniu w innym terminie a osoby, które jednak wówczas zrezygnują ze szkolenia otrzymają zwrot wpłat.


Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać telefonicznie: 606 903 938 lub 608 510411 lub przez e-mail fundacja.psychomotoryki@gmail.com

ZAPRASZAMY NA:

I) TPM-I szkolenie "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block" - z a k r e s p o d s t a w o w y.

Kurs ten jest pierwszą częścią przedsięwzięcia, które ma na celu tworzenie formacji terapeutów psychomotoryki (wg modelu belgijskiego) pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej. ( zob. III- ETAPOWY KURS PSYCHOMOTORYKI w zakładce FUNDACJA).

warsztaty2 warsztaty1

warsztaty

Zadania tego warsztatowego szkolenia podstawowego to:

  • wprowadzenie w problematykę zaburzeń integracyjnych procesów mózgowych o podłożu neurofizjologicznym u dzieci z dysharmonią rozwojową,
  • wstępne zapoznanie uczestników z modelem psychomotoryki wg Procus i Block (Belgia).

warsztaty  warsztaty

Podstawowe szkolenie warsztatowe odbywa się każdego roku w kwietniu/ maju. Dokładny termin ustalany i ogłaszany jest w lutym/marcu. W przypadku większego zapotrzebowania organizujemy kurs w dodatkowym jesienno-zimowym terminie, który ogłaszamy na stronie www.psychomotoryka.org.pl oraz www.logokontakt.pl a także powiadamiamy bezpośrednio osoby zainteresowane przez podane kontakty.

Zajęcia prowadzą:

  • dr Joanna Kryszczyńska , pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej i dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk- neurolog dziecięcy - wykłady z neurofizjologii w odniesieniu do psychomotoryki, w oparciu o materiały z tej tematyki, opracowane przez Doktor Zofię Kułakowsą, neoropediatrę, specjalistę rehabilitacji neurologicznej dzieci
  • mgr Bożena Zychowicz i mgr Anna Kulpa-Fryt - metodyka i praktyka terapii wg Procus i Block.

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejną edycję szkolenia podstawowego (formularz zgłoszenia)

(więcej zob. w Aktualności oraz w Fundacja)

II) TPM-II szkolenia warsztatowe doskonalące w zakresie prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus-Block, , tzw. "Pogłębiarki":

 

warsztaty szkolenia

warsztaty3

 

TPM-II A) z zakresu korekcji nieprawidłowego ruchu oraz doskonalenia masażu w terapii psychomotorycznej Procus/Block- "Pogłębiarka-A"

TPM-II B) z zakresu oddziaływań wychowawczych, komunikacji, postawy terapeuty, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie terapii -"Pogłębiarka-B"

TPM-II C) z zakresu problematyki zaburzeń mowy u dzieci kierowanych na terapię psychomotoryczną- "Pogłębiarka- C"

III) TPM-III i EU Sesja praktyki oraz egzamin uwierzytelniający ( Sesja praktyki, Test teoretyczny, Superwizja )

 UWAGA!!
Warunkiem uczestnictwa w każdej "Pogłębiarce" jest odbycie szkolenia warsztatowego
p o d s t a w o w e g o TPM-I
Warunkiem uczestnictwa w sesji praktyki i egzaminie jest odbycie szkolenia podstawowego
z etapu I i Pogłębiarek z etapu II, czyli TPM-I, TPM-II A,B, C

Terminarz szkoleń

13.03.2021 r.

Szkolenie TPM-I (podstawowe)- rozpoczynające nowy cykl KURSU - część teoretyczna online

20.03.2021 r.

Szkolenie TPM-I (podstawowe)- rozpoczynające nowy cykl KURSU - część praktyczna stacjonarnie

 

Więcej informacji zob. w zakładce "AKTUALNOŚCI"

 

(c) Logokontakt