Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

SZKOLENIA TERAPEUTÓW PSYCHOMOTORYKI

DLA PSYCHOLOGÓW / LOGOPEDÓW / PEDAGOGÓW / REHABLITANTÓW/ LEKARZY

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA WG PROCUS I BLOCK cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem zarówno wśród psychologów, logopedów, lekarzy, rehabilitantów, jak i rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem. Dlatego, z inspiracji i pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej, od 2001 roku organizowane są szkolenia warsztatowe dla przedstawicieli w/w grup zawodowych. Celem tych warsztatów jest tworzenie formacji terapeutów psychomotoryki wg modelu belgijskiego pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej, neuropediatry, specjalisty rehabilitacji neurologicznej dzieci.

W latach 2001-2010
Szkolenia i warsztaty były organizowane i prowadzone przez
Ośrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej "LOGOKONTAKT".

Obecnie od 2010
Patronat nad formacją terapeutów psychomotoryki objęła Fundacja Rozwoju Psychomotoryki

(zob. III-ETAPOWY KURS PSYCHOMOTORYKI w zakładce "Fundacja Rozwoju Psychomotoryki")

Dotychczas z tych warsztatowych szkoleń skorzystało ponad 500 osób.


Zgłoszenia na organizowane przez Fundację i  Ośrodek  warsztaty i szkolenia przyjmujemy przez formularz (aktywny).

Wpłat należy dokonywać na konto wskazane każdorazowo w ofercie (po zapoznaniu się z regulaminem wpłat):

Fundacja Rozwoju Psychomotoryki
Garncarska 10E/2 04-896 Warszawa                                                                                                                   
Nr konta : VW Bank  nr 93 2130 0004 2001 0502 3064 0001

lub

LOGOKONTAKT Ośrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej
ul Ul.Garncarska 10E/2 04-896 Warszawa
mBank nr 95 1140 2004 0000 3302 3278 7060

w tytule przelewu prosimy umieszczać imię i nazwisko oraz nazwę i termin warsztatów


REGULAMIN WPŁAT NA SZKOLENIA/WARSZTATY:

1. 1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki 100,00 PLN jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników wg podanej daty i szkolenia.

2. Cztery tygodnie przed szkoleniem należy wpłacić całość kwoty na konto wskazane w informacji zwrotnej z dopiskiem nazwiska uczestnika, daty i nazwy szkolenia.

3. Istnieje możliwość rezygnacji na 14 dni przed szkoleniem. Wymagana jest forma pisemna mailem. Wówczas wpłacona kwota zostanie w całości niezwłocznie zwrócona. Po tym terminie częściowy zwrot będzie rozpatrywany indywidualnie, tylko w udokumentowanych przypadkach.

4. Zastrzegamy możliwość przełożenia szkolenia na inny termin, z przyczyn niezależnych od organizatora. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową lub telefonicznie. Zaproponujemy udział w takim szkoleniu w innym terminie a osoby, które jednak wówczas zrezygnują ze szkolenia otrzymają zwrot wpłat.


Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać telefonicznie: 606 903 938 lub 608 510411 lub przez e-mail fundacja.psychomotoryki@gmail.com

ZAPRASZAMY NA:

I) szkolenia warsztatowe "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block" - z a k r e s p o d s t a w o w y.

Kurs ten jest pierwszą częścią przedsięwzięcia, które ma na celu tworzenie formacji terapeutów psychomotoryki (wg modelu belgijskiego) pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej. ( zob. III- ETAPOWY KURS PSYCHOMOTORYKI w zakładce FUNDACJA).

warsztaty1 warsztaty2

Zadania tego warsztatowego szkolenia podstawowego to:

  • wprowadzenie w problematykę zaburzeń integracyjnych procesów mózgowych o podłożu neurofizjologicznym u dzieci z dysharmonią rozwojową,
  • wstępne zapoznanie uczestników z modelem psychomotoryki wg Procus i Block (Belgia).

warsztaty  warsztaty

Podstawowe szkolenie warsztatowe odbywa się każdego roku w kwietniu/ maju. Dokładny termin ustalany i ogłaszany jest w lutym/marcu. W przypadku większego zapotrzebowania organizujemy kurs w dodatkowym jesienno-zimowym terminie, który ogłaszamy na stronie www.logokontakt.pl a także powiadamiamy bezpośrednio osoby zainteresowane przez podane kontakty.

Zajęcia prowadzą:

  • dr Zofia Kułakowska, neoropediatra, specjalista rehabilitacji neurologicznej dzieci / dr Joanna Kryszczyńska , pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej - wykłady z neurofizjologii w odniesieniu do psychomotoryki;
  • mgr Bożena Zychowicz i mgr Anna Kulpa-Fryt - metodyka i praktyka terapii wg Procus i Block.

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejną edycję szkolenia podstawowego (formularz zgłoszenia)

(więcej zob. w Aktualności oraz w Fundacja)

II) szkolenia warsztatowe doskonalące w zakresie prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus-Block, , tzw. "Pogłębiarki":

 

warsztaty szkolenia

warsztaty3

 

A) z zakresu korekcji nieprawidłowego ruchu oraz doskonalenia masażu w terapii psychomotorycznej Procus/Block- "Pogłębiarka-1"

B) z zakresu oddziaływań wychowawczych, komunikacji, postawy terapeuty, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie terapii  -"Pogłębiarka-2"

C) z zakresu problematyki zaburzeń mowy u dzieci kierowanych na terapię psychomotoryczną- "Pogłębiarka-3"

.    dodatkowa ( nadobowiązkowa) sesja rozwijająca  z zakresu specyfiki terapii psychomotorycznej Procus / Block dla dzieci najmłodszych tj. w przedziale wieku 2-3 r.ż-"Pogłębiarka-N"

 UWAGA!!  Warunkiem uczestnictwa w każdej "Pogłębiarce" jest odbycie szkolenia warsztatowego p o d s t a w o w e g o  

NOWE TERMINY SZKOLEŃ

Uprzejmie informujemy, ze termin szkolenia doskonalącego w terapii psychomotorycznej TPM-IIA 21-22.11.2015 r. został przesunięty
na 16-17.01 2016 r.

24-25.10.2015 r.

Szkolenie TPM I (podstawowe)- rozpoczynające nowy cykl KURSU

16-17.01 2016 r.

Szkolenie TPM - IIA - "Pogłębiarka 1" - szkolenie doskonalące z zakresu ruchu i masażu

 

Wiecej informacji zob. w zakładce "AKTUALNOŚCI"

 

IV) Inne szkolenia i warsztaty, proponowane i rekomendowane terapeutom psychomotoryki i  nie tylko, organizowane przez Ośrodek LOGOKONTAKT ( lub inne ośrodki/ organizacje zaprzyjaźnione z nami, jak Stowarzyszenie "Przystań Mielno" www.przystanmielno.org.pl),

 np.:

    Warsztaty metody Porozumienie Bez Przemocy (PBP) Marshalla Rosenberga - dla wychowawców, terapeutów i rodziców.

Porozumienie Bez Przemocy, nazywane też językiem serca, albo językiem żyrafy, to metoda komunikacji, w której staramy się osiągnąć taki poziom wzajemnego szacunku i zrozumienia, by możliwe było zaspokojenie potrzeb wszystkich uczestników relacji.

Porozumienie bez przemocy

    Warsztaty obejmują 18 godzin zajęć.
Udział może wziąć maksymalnie 20 osób

Warsztaty prowadzi zespół trenerów: Karsten Schacht-Petersen (Dania) i Zofia Aleksandra Żuczkowska. Zapewniamy profesjonalne tłumaczenie z angielskiego.

Warsztat polecamy dla terapeutów psychomotoryki wg Procus i Block, którzy chcieliby wzbogacić umiejętności komunikowania się z dzieckiem tak, aby osiągać cele terapii respektując potrzeby emocjonalno-uczuciowe dziecka.

Metoda ta może także służyć polepszeniu relacji w życiu osobistym, rodzinnym, ponieważ sprzyja budowaniu zaufania, otwartości, empatii pomiędzy ludźmi. PBP uczy, jak rozwiązywać konflikty, stawiać czoła trudnym codziennym sytuacjom bez wywierania presji wobec innych ludzi ale też nie rezygnując z własnych potrzeb i wartości.

Opinie:

"(..)Dla mnie warsztaty stały się punktem zwrotnym, spojrzałam na świat trochę innymi oczami. Na pewno postaram się wykorzystać to, czego się dowiedziałam zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. PBP głęboko wryło się w moją pamięć, choć zdaję sobie sprawę , że nie jest to proste. mam jednak dużo satysfakcji jeśli udaje mi się pokojowo rozwiązać choć jeden konflikt."

(Elżbieta, uczestniczka warsztatów Porozumienie Bez Przemocy 19-20.09.2009 r.)

Projekowanie stron www, pozycjonowanie i reklama internetowa - Sklep komputerowy