Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

Terminarz szkoleń

13.03.2021 r.

Szkolenie TPM-I (podstawowe)- rozpoczynające nowy cykl KURSU - część teoretyczna online

20.03.2021 r.

Szkolenie TPM-I (podstawowe)- rozpoczynające nowy cykl KURSU - część praktyczna stacjonarnie

Na wszystkie szkolenia zgłoszenia należy wysyłać poprzez formularz zgłoszenia.


UWAGA

INFORMACJA DLA RODZICÓW
o możliwości dofinansowania terapii psychomotorycznej
wg Procus i Block (model belgijski)
przez Fundację Rozwoju Psychomotoryki

zob. w zakładce "Fundacja" informację i wniosek do pobrania


Zapraszamy do Poradni LOGOKONTAKT
na KONSULTACJE LEKARZA
kwalifikujące NA TERAPIĘ PSYCHOMOTORYCZNĄ metodą Procu-Block
oraz konsultacje kontrolne po terapii

Zapisy przez telefon 606-903-938 lub mail b.zychowicz@logokontakt.pl


W dniach 8-9-10 2017 r. września odbyła się SESJA PRAKTYKI
oraz EGZAMIN UWIERZYTELNIAJĄCY

zmagania z teorią...

... i praktyką

Można odetchnąć

FINAŁ !!!


W dniach 31.05-2.06. oraz 29-31.06.2019 r. odbyły się kolejne sesje praktyczne i testy teoretyczne TPM-III

GRATULUJEMY
wszystkim OSOBOM, które UKOŃCZYŁY WYMAGANE SZKOLENIA z III-ETAPOWEGO KURSU
DLA TERAPEUTÓW PSYCHOMOTORYKI BELGIJSKIEJ I ODBYŁY POMYŚLNIE TEST Z WIEDZY TEORETYCZNEJ

Sesję organizowała Fundacja Rozwoju Psychomotoryki we współpracy z Ośśrodkiem Rozwoju Terapii Psychomotorycznej LOGOKONTAKT


Informujemy
W marcu 2009 zarejestrowana została Fundacja Rozwoju Psychomotoryki . Powstała ona z potrzeby i chęci niesienia pomocy dzieciom z dysharmonią rozwojową oraz w odpowiedzi na wyzwania, jakie przyniósł ze sobą wzrost zainteresowania terapią psychomotoryczną wg Procus i Block.
Fundacja 2-krotnie ( w 2010 r. i 2013 r. ) zorganizowała Forum Terapeutów Psychomotoryki. Uczestniczyli terapeuci certyfikowani, uczestnicy szkoleń w zakresie psychomotoryki oraz sympatycy i osoby zainteresowane tematem.
Spotkania poświęcone były ważnym problemom i propozycjom związanym z rozwojem psychomotoryki belgijskiej.
Odbyły się dyskusje o aktualnych i przyszłych możliwościach stosowania jej wobec dzieci z trudnościami w rozwoju. Drugie Forum wzbogaciła prezentacja dr Zofii Kułakowskiej z najnowszych wówczas doniesień neurologii i neuropsychologii na temat autyzmu.

(c) Logokontakt