Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

Terminarz szkoleń na rok szkolny 2018/2019

27-28.10.18 r.

Szkolenie TPM-II A
Pogłębiarka A - szkolenie z zakresu masażu i korekcji ruchu
( dla osób, które już odbyły szkolenie podstawowe TPM-I)

9-10.02.2019

Szkolenie TPM-I podstawowe

22-24.02.2019

Szkolenie TPM II B i C
Pogłębiarka B i C -szkolenia doskonalące z zakresu oddziaływań wychowawczych(..) oraz mowy u dzieci na terapii psychomotorycznej

( dla osób, które już odbyły szkolenie podstawowe TPM-IIA)

27-28.04.2019

Szkolenie TPM-II A
Pogłębiarka A - szkolenie z zakresu masażu i korekcji ruchu
( dla osób, które już odbyły szkolenie podstawowe TPM-I)

24-26.05.2019

Szkolenie TPM-III i EU
Sesja praktyki i egzamin uwierzytelniający ( certyfikat)
( dla osób, które odbyły szkolenia I i II etapu)

koniec VI 2019
Termin przybliżony

Szkolenie TPM-I podstawowe

Na wszystkie szkolenia zgłoszenia należy wysyłać poprzez formularz zgłoszenia.


UWAGA

INFORMACJA DLA RODZICÓW
o możliwości dofinansowania terapii psychomotorycznej
wg Procus i Block (model belgijski)
przez Fundację Rozwoju Psychomotoryki

zob. w zakładce "Fundacja" informację i wniosek do pobrania


NOWOŚĆ!!! w Poradni LOGOKONTAKT
KONSULTACJE LEKARZA
kwalifikujące NA TERAPIĘ PSYCHOMOTORYCZNĄ metodą Procu-Block
oraz konsultacje kontrolne

Następne terminy: XI’2018 ; I/II’2019 ; IV’2019 ; VI/VII’2019

Zapisy przez telefon 606-903-938 lub mail b.zychowicz@logokontakt.pl

Najbliższa konsultacja lekarska 9.11. 2018 r.


W dniach 8-9-10 2017 r. września odbyła się SESJA PRAKTYKI
oraz EGZAMIN UWIERZYTELNIAJĄCY

zmagania z teorią...

... i praktyką

Można odetchnąć

FINAŁ !!!

GRATULUJEMY
kolejnej siódemce OSÓB, które UKOŃCZYŁY WSZYSTKIE WYMAGANE ETAPY SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW PSYCHOMOTORYKI BELGIJSKIEJ, ODBYŁY POMYŒLNIE EGZAMIN UWIERZYTELNIAJĄCY I OTRZYMAŁY CERTYFIKATY TERAPEUTY PSYCHOMOTORYKI

Sesję organizowała Fundacja Rozwoju Psychomotoryki we współpracy z Ośśrodkiem Rozwoju Terapii Psychomotorycznej LOGOKONTAKT, w siedzibie Przedszkola STRUMIENIE w Józefowie. Szkolenie to jest ostatnim etapem kursu "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Zob. III-ETAPOWY KURS PSYCHOMOTORYKI w zakładce "Fundacja"


Informujemy
W marcu 2009 zarejestrowana została Fundacja Rozwoju Psychomotoryki . Powstała ona z potrzeby i chęci niesienia pomocy dzieciom z dysharmonią rozwojową oraz w odpowiedzi na wyzwania, jakie przyniósł ze sobą wzrost zainteresowania terapią psychomotoryczną wg Procus i Block.
Fundacja 2-krotnie ( w 2010 r. i 2013 r. ) zorganizowała Forum Terapeutów Psychomotoryki. Uczestniczyli terapeuci certyfikowani, uczestnicy szkoleń w zakresie psychomotoryki oraz sympatycy i osoby zainteresowane tematem.
Spotkania poświęcone były ważnym problemom i propozycjom związanym z rozwojem psychomotoryki belgijskiej.
Odbyły się dyskusje o aktualnych i przyszłych możliwościach stosowania jej wobec dzieci z trudnościami w rozwoju. Drugie Forum wzbogaciła prezentacja dr Zofii Kułakowskiej z najnowszych wówczas doniesień neurologii i neuropsychologii na temat autyzmu.

(c) Logokontakt