Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

"LOGOKONTAKT"
Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

Strona główna

Założona i kierowana przez Bożenę Zychowicz od 1994 roku w Warszawie. Od 1999 r. głównym nurtem jej działania jest prowadzenie terapii psychomotorycznej wg Procus-Block. Na tę terapię przyjmowane są dzieci na zalecenie lekarza, po konsultacji neurologicznej.

Ponadto prowadzona tu jest:

  • indywidualna terapia: logopedyczna oraz pedagogiczna dla dzieci z szeroko rozumianą dysleksją (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią),
  • diagnoza: logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna i zaburzeń integracyjnych ośrodkowego układu nerwowego.

"LOGOKONTAKT"
OŚRODEK ROZWOJU TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ

Od 2001 r odbywają się tutaj regularna formacja terapeutów psychomotoryki wg Procus i Block pod kierunkiem merytorycznym Doktor Zofii KULAKOWSKIEJ prowadzona przez zespół instruktorów metody.

Kurs PodstawowyKurs Podstawowy

     Kurs Podstawowyonashttp://www.logokontakt.pl/images/warsztaty1.jpg

Kurs PodstawowyKurs Podstawowy

Dotychczas przeszkolono ponad 500 osób z różnych ośrodków w Polsce.


Wszystkie teksty znajdujące się na tej stronie są chronione prawem autorskim. Jeśli chciałbyś skorzystać z materiałów tu umieszczonych - skontaktuj się z nami.

(c) Logokontakt