Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

O¦rodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

Zmarła dr Zofia Kułakowska

prof. Kułakowska

„My z Niej wszyscy”

Trudno w to uwierzyć a jednak stało się…

Z ciężkim sercem żegnamy zmarł± w dniu 6 maja w Brukseli

Zofię Kułakowsk±

Jej Córkom i całej Rodzinie przekazujemy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Była NIEZWYKŁˇ OSOBˇ i tak± pozostanie w naszej pamięci .

Odeszła po 87 latach fascynuj±cego życia, wypełnionego pasj± i radości± służenia nauce i niepełnosprawnym dzieciom z różnymi zaburzeniami rozwoju neurologicznego.

przyjaciele i współpracownicy

z Fundacji Rozwoju Psychomotoryki


Doktor Zofia Kułakowska 1929-2016

Wspomnienie

Pocz±tki i miejsca

Urodziła się w 1929 roku w Łodzi. Po II wojnie światowej znalazła się poza granicami Polski. Zdobywszy wykształcenie medyczne w Paryżu i w Leuven w Belgii, pracowała w Brukseli jako wybitny lekarz neuropediatra. Wróciła do Polski, aby udostępniać i dzielić się najnowsz± wiedz± neurofizjologiczn± i neuropsychologiczn± na licznych konferencjach, zjazdach naukowych, wykładach na wyższych uczelniach i w instytutach naukowych.

Od końca lat 80-tych XX wieku promowała w naszym kraju nowoczesne, przyjazne dziecku, metody leczenia i rehabilitacji odpowiadaj±ce wymogom najnowszej nauki. Współpracowała m.in. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Warszawskiem, Akademi± Wychowania Fizycznego w Warszawie , Akademi± Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Sekcj± Dziecięc± Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Nauczanie Kierowane dla mpd ; psychomotoryka dla dysharmonii rozwojowej

Niestrudzenie pozyskiwała sprzymierzeńców, aby wprowadzić w Polsce system Nauczania Kierowanego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz terapię psychomotoryczn± dla dzieci z dysharmoni± rozwojow±, które mimo łagodniejszych zaburzeń neurologicznych, borykaj± się z olbrzymimi trudnościami w przystosowaniu się do życia w rodzinie, szkole i społeczeństwie.

Psychomotoryka -„najmłodsze ukochane dziecko” Pani Doktor

Doktor Zofia Kułakowska opracowała naukowe podstawy terapii psychomotorycznej metod± Procus i Block oraz ukształtowała polsk± adaptację belgijskiego modelu psychomotoryki.

Była współorganizatork± Ośrodka Rozwoju Terapii Psychomotorycznej LOGOKONTAKT w Warszawie, nad którym od 1999 r. sprawowała patronat merytoryczny .

Z Jej inspiracji i przy Jej aktywnym zaangażowaniu został stworzony system szkolenia terapeutów psychomotoryki. Od 2001 r. z zespołem instruktorów kształciła i formowała specjalistów tej metody spośród psychologów, logopedów, rehabilitantów, pedagogów, lekarzy.

W okresie ostatnich 17. lat w życiu zawodowym Doktor Zofii Kułakowskiej szczególn± trosk± i pragnieniem było zwiększenie dostępności terapii psychomotorycznej dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Konsekwencj± tego d±żenia było utworzenie w 2009 roku FUNDACJI ROZWOJU PSYCHOMOTORYKI. Została pierwsz± Przewodnicz±c± Rady Fundacji i pełniła z dużym zaangażowaniem swoje obowi±zki do ostatnich chwil życia.

Zostaje w nas

Jako osoba wielkiego formatu w niezwykły sposób ł±czyła wiedzę medyczn± i kompetencje profesjonalne z m±drości± płyn±c± z prawd ewangelicznych; zaskakiwała racjonaln± dociekliwości± umysłu badacza a zarazem pokor± wobec tajemnicy życia, zagadek ludzkiego mózgu. Wymagaj±ca od siebie i innych w pracy, serdeczna i urocza gospodyni ciekawych spotkań „na Bagateli”.

Zadziwiała umiejętności± godzenia i wypełniania wielu różnych ról życiowych; rodzinnych i zawodowych; lekarza, wykładowcy, autorki ksi±żek i publikacji.. także tych najbardziej reprezentacyjnych, które przyszło Jej pełnić u boku męża, Jana Kułakowskiego, ( zmarłego w 2011 r.) pierwszego ambasadora RP przy Wspólnotach Europejskich i późniejszego głównego negocjatora członkostwa Polski w UE.

Nastawiona do świata i ludzi z życzliwym, choć wcale nie bezkrytycznym, zaciekawieniem, mobilizowała, aby dawać z siebie to, co najlepsze. Nie sposób było się w Jej towarzystwie nudzić.

Dla wielu lekarzy i terapeutów, z różnych pokoleń, była i pozostanie mistrzyni± oraz przewodnikiem na drodze rozwoju zawodowego a także duchowego.

Odprowadzamy Pani± Doktor z poczuciem wielkiej, przejmuj±cej straty. Ale też czujemy się wyróżnieni i obdarowani tym, że mogliśmy Jej słuchać, rozmawiać, uczyć się od Niej, razem pracować, komuś pomóc… Zostaje w nas Jej ślad, trwa to co w człowieku niezniszczalne. „My z Niej wszyscy”

Bożena Zychowicz                           Warszawa 7 maja 2016 r.

(c) Logokontakt